s
Փաթեթավորում - Մանկական
Փաթեթավորում - Մանկական (1)Փաթեթավորում - Մանկական (2)Փաթեթավորում - Մանկական (3)

Փաթեթավորում – Մանկական

1,000 դր.2,000 դր.

300 - 600 բոնուս

Հետաքրքիր նվերը պետք է ունենա նաև հետաքրքիր փաթեթավորում։

Մենք հոգացել ենք դրա մասին։

Ներկայացնում ենք Ձեզ մեր ամենակրեատիվ փաթեթավորման տեսակները, որոնք անսահման հաճույք կպարգևեն Ձեր փոքրիկներին։


Մաքրել
SKU: 9844 կատեգորիա:
Չափ

16սմ x 25սմ x 9.5սմ, 20սմ x 25.5սմ x 15սմ, 24.5սմ x 15.5սմ x 14.5սմ, 25.5սմ x 19.5սմ x 14սմ, 31սմ x 18սմ x 25սմ

Հետաքրքիր նվերը պետք է ունենա նաև հետաքրքիր փաթեթավորում։

Մենք հոգացել ենք դրա մասին։

Ներկայացնում ենք Ձեզ մեր ամենակրեատիվ փաթեթավորման տեսակները, որոնք անսահման հաճույք կպարգևեն Ձեր փոքրիկներին։

Մեկնաբանություններ