s
Կրծքանշաններ- Երիտասարդական
Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (1)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (2)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (3)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (4)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (5)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (6)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (7)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (8)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (9)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (10)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (11)Կրծքանշաններ- Երիտասարդական (12)

Կրծքանշաններ- Երիտասարդական

2,500 դր.

750 բոնուս

Ներկայացնում ենք ձեզ նոր և ինքնատիպ Երիտասարդական կրծքանշանները:

Այս նախաձեռնության գաղափարն է ընդգծել լավագույնը հայկական մշակույթի և ճարտարապետության մեջ:

Ոգեշնչվեք, ոգեշնչեք և ամբողջականացրեք ձեր տեսքը այս ինքնատիպ բրոշներով :)


Մաքրել
Տեսակ

Նուռ, Փարաջանով, Սասունցի Դավիթ, Դովլաթով, Արարատ, Կոմիտաս, Թումանյան

Ներկայացնում ենք ձեզ նոր և ինքնատիպ Երիտասարդական կրծքանշանները:

Այս նախաձեռնության գաղափարն է ընդգծել լավագույնը հայկական մշակույթի և ճարտարապետության մեջ:

Ոգեշնչվեք, ոգեշնչեք և ամբողջականացրեք ձեր տեսքը այս ինքնատիպ բրոշներով :)

Մեկնաբանություններ