s
Մինի քանդակ Նուռ
Մինի քանդակ Նուռ (1)

Մինի քանդակ Նուռ

7,000 դր.

2,100 բոնուս

Ձեզ ենք ներկայացնում այս մինի քանդակները, որոնք կարելի է դնել աշխատասեղանին կամ տանը և ժպտալ ամե՛ն օր:)
Այս քանդակները պատրաստված են մատիտի միջուկից՝ գրաֆիտից, ձեռագործ են և ստեղծված են անզեն աչքով:

Ի դեպ, քանդակի տակդիրը չորացած ծառի փայտից է, որի վրա առկա են անգամ ճաքեր:

Տպավորիչ և գեղեցիկ փայտե փաթեթավորման շնորհիվ քանդակները կլինեն էլ ավելի հիշարժան նվեր:

Առկա է

Գույն

Նռնագույն

Ձեզ ենք ներկայացնում այս մինի քանդակները, որոնք կարելի է դնել աշխատասեղանին կամ տանը և ժպտալ ամե՛ն օր:)
Այս քանդակները պատրաստված են մատիտի միջուկից՝ գրաֆիտից, ձեռագործ են և ստեղծված են անզեն աչքով:

Ի դեպ, քանդակի տակդիրը չորացած ծառի փայտից է, որի վրա առկա են անգամ ճաքեր:

Տպավորիչ և գեղեցիկ փայտե փաթեթավորման շնորհիվ քանդակները կլինեն էլ ավելի հիշարժան նվեր:

Մեկնաբանություններ