s
Մինի քանդակ Մարտի 8
Մինի քանդակ Մարտի 8 (1)

Մինի քանդակ Մարտի 8

7,000 դր.

2,100 բոնուս

Ինքնատիպ նվեր Ձեր սիրԷլիներին, մտերիմներին:)

Ձեզ ենք ներկայացնում այս գեղեցիկ և ինքնատիպ քանդակները, որոնք կարելի է դնել աշխատասեղանին և ժպտալ ամե՛ն օր:)
Այս քանդակները պատրաստված են մատիտի միջուկից՝ գրաֆիտից, ձեռագործ են և ստեղծված են անզեն աչքով:

Ի դեպ, քանդակի տակդիրը չորացած ծառի փայտից է, որի վրա առկա են անգամ ճաքեր:

Տպավորիչ և գեղեցիկ փայտե փաթեթավորման շնորհիվ քանդակները կլինեն էլ ավելի տպավորիչ ու հիշարժան նվեր բոլոր կանանց համար :)

Առկա է

Գույն

Կարմիր

Ինքնատիպ նվեր Ձեր սիրԷլիներին, մտերիմներին:)

Ձեզ ենք ներկայացնում այս գեղեցիկ և ինքնատիպ քանդակները, որոնք կարելի է դնել աշխատասեղանին և ժպտալ ամե՛ն օր:)
Այս քանդակները պատրաստված են մատիտի միջուկից՝ գրաֆիտից, ձեռագործ են և ստեղծված են անզեն աչքով:

Ի դեպ, քանդակի տակդիրը չորացած ծառի փայտից է, որի վրա առկա են անգամ ճաքեր:

Տպավորիչ և գեղեցիկ փայտե փաթեթավորման շնորհիվ քանդակները կլինեն էլ ավելի տպավորիչ ու հիշարժան նվեր բոլոր կանանց համար :)

Մեկնաբանություններ