s
Ջնջվող քարտեզ
Ջնջվող քարտեզ (1)Ջնջվող քարտեզ (2)Ջնջվող քարտեզ (3)

Ջնջվող քարտեզ

9,900 դր.

2,970 բոնուս

Անկրկնելի նվեր հաճախ ճանապարհորդողներին, ովքեր կորցրել են իրենց ճանապարհորդությունների թիվը…
Բավական է միայն քարտեզի մակերևույթի վրա մետաղադրամով ջնջել այն երկրի հատվածը, որտեղ արդեն եղել եք, և այն կդառնա մեկ այլ գույնի:

Բացահայտե՛ք աշխարհը….

Առկա է

Նկարագրություն

Ջնջվող մակերես

Անկրկնելի նվեր հաճախ ճանապարհորդողներին, ովքեր կորցրել են իրենց ճանապարհորդությունների թիվը…
Բավական է միայն քարտեզի մակերևույթի վրա մետաղադրամով ջնջել այն երկրի հատվածը, որտեղ արդեն եղել եք, և այն կդառնա մեկ այլ գույնի:

Բացահայտե՛ք աշխարհը….

Մեկնաբանություններ