s
Պես-Պես գունազարդման գրքույկ
Պես-Պես գունազարդման գրքույկ (1)Պես-Պես գունազարդման գրքույկ (2)Պես-Պես գունազարդման գրքույկ (3)

Պես-Պես գունազարդման գրքույկ

4,500 դր.

1,350 բոնուս

Արդեն հասցրե՞լ եք գունազարդել Պես-Պես քարտեզը:

Այս անգամ էլ ձեռք բերեք 76 էջից բաղկացած այս գունազարդման գրքույկը, որտեղ կգտնեք քաղաքի արձանները և դրանց պատմությունները` 3 լեզվով:

Առկա չէ

Տեղեկացնել, երբ նվերը կրկին հայտնվի վաճառքում

Չափ (սմ)

22 x 24

Արդեն հասցրե՞լ եք գունազարդել Պես-Պես քարտեզը:

Այս անգամ էլ ձեռք բերեք 76 էջից բաղկացած այս գունազարդման գրքույկը, որտեղ կգտնեք քաղաքի արձանները և դրանց պատմությունները` 3 լեզվով:

Մեկնաբանություններ

ՍիրԷլի հաճախորդ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ էքսպրես առաքման ծառայությունը հասանելի կլինի վաղը՝ առավոտյան ժամը 10:00-ից սկսած։
Շարունակել