s
10 հայ ականավոր թագուհիներ
10 հայ ականավոր թագուհիներ (1)10 հայ ականավոր թագուհիներ (2)10 հայ ականավոր թագուհիներ (3)10 հայ ականավոր թագուհիներ (4)

10 հայ ականավոր թագուհիներ

6,500 դր.

1,950 բոնուս

Տասը հայ ականավոր թագուհիներին ճանաչելու հնարավորություն է Ձեզ ընձեռում «Զանգակ» հրատարակչության թողարկած այս հրաշալի գիրքը:

Գրքում ներկայացված տասը հայ ականավոր թագուհիներն ընտրված են տարբեր դարաշրջաններից: Ընտրվել են այնպիսի գործիչներ, ովքեր իրենց բնորոշ գծերով առանձնացել են ոչ միայն ժամանակակիցներից, այլև զգալի հետք են թողել մեր ողջ պատմության մեջ:

Հրաշալի նվեր է թե’ մեծերին, թե’ փոքրերին:

Առկա է

SKU: 2420 Categories: ,
Տեսակ

Կոշտ կազմով

Չափ (սմ)

22 x 30.5

Էջերի քանակ

104

Տասը հայ ականավոր թագուհիներին ճանաչելու հնարավորություն է Ձեզ ընձեռում «Զանգակ» հրատարակչության թողարկած այս հրաշալի գիրքը:

Գրքում ներկայացված տասը հայ ականավոր թագուհիներն ընտրված են տարբեր դարաշրջաններից: Ընտրվել են այնպիսի գործիչներ, ովքեր իրենց բնորոշ գծերով առանձնացել են ոչ միայն ժամանակակիցներից, այլև զգալի հետք են թողել մեր ողջ պատմության մեջ:

Հրաշալի նվեր է թե’ մեծերին, թե’ փոքրերին:

Մեկնաբանություններ