s
Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ
Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ (1)Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ (2)Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ (3)Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ (4)Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ (5)Գիրք - 10 հայ ականավոր արքաներ (6)

Գիրք – 10 հայ ականավոր արքաներ

6,500 դր.7,500 դր.

1950 - 2250 բոնուս

«Զանգակ» հրատարակչության թողարկած այս գիրքն ընթերցողին կընձեռի տասը հայ ականավոր արքաներին ճանաչելու հնարավորություն:

Գրքում ներկայացված արքաներն ընտրված են տարբեր դարաշրջաններից: Ընտրվել են այնպիսի գործիչներ, ովքեր առանձնացել են ոչ միայն ժամանակակիցներից, այլև զգալի հետք են թողել մեր ողջ պատմության մեջ:

Հրաշալի նվեր է թե’ մեծերին, թե’ փոքրերին:


Մաքրել
SKU: 2416 Categories: ,
Լեզու

Անգլերեն, Հայերեն, Ռուսերեն

Տեսակ

Կոշտ կազմով

Չափ (սմ)

22 x 30.5

Էջերի քանակ

104

«Զանգակ» հրատարակչության թողարկած այս գիրքն ընթերցողին կընձեռի տասը հայ ականավոր արքաներին ճանաչելու հնարավորություն:

Գրքում ներկայացված արքաներն ընտրված են տարբեր դարաշրջաններից: Ընտրվել են այնպիսի գործիչներ, ովքեր առանձնացել են ոչ միայն ժամանակակիցներից, այլև զգալի հետք են թողել մեր ողջ պատմության մեջ:

Հրաշալի նվեր է թե’ մեծերին, թե’ փոքրերին:

Մեկնաբանություններ