s
Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը
Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (1)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (2)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (3)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (4)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (5)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (6)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (7)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (8)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (9)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (10)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (11)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (12)Կենդանի գիրք - Փոքրիկ իշխանը (13)

Կենդանի գիրք – Փոքրիկ իշխանը

12,990 դր.14,900 դր.

3897 - 4470 բոնուս

Ձեզ ենք ներկայացնում «Անտարես» մեդիա հոլդինգ ընկերության թողարկած «Փոքրիկ իշխանը» կենդանի գիրքը:
Այս գիրքը տարբերվում է սովորական գրքերից. նկարիչ-դիզայներները՝ ծավալատարածական հրաշալի լուծումներով, ասես նոր կյանք են նվիրել գրքի յուրաքանչյուր էջին, կենդանացրել պատմության ամեն մի դրվագ ու տեսարան: Այստեղ աստղերն իսկապես պտտվում են, մոլորակները՝ շարժվում…
Փոքրիկ իշխանի մոլորակներն ավելի պատկերավոր դարձրեք  Ձեր երեխաների համար, նվիրեք նրանց այս հրաշալի գիրքը:


Մաքրել
SKU: 2401 Categories: , ,
Չափ (սմ)

30 x 21.5, 18 x 26

Էջերի քանակ

65

Ձեզ ենք ներկայացնում «Անտարես» մեդիա հոլդինգ ընկերության թողարկած «Փոքրիկ իշխանը» կենդանի գիրքը:
Այս գիրքը տարբերվում է սովորական գրքերից. նկարիչ-դիզայներները՝ ծավալատարածական հրաշալի լուծումներով, ասես նոր կյանք են նվիրել գրքի յուրաքանչյուր էջին, կենդանացրել պատմության ամեն մի դրվագ ու տեսարան: Այստեղ աստղերն իսկապես պտտվում են, մոլորակները՝ շարժվում…
Փոքրիկ իշխանի մոլորակներն ավելի պատկերավոր դարձրեք  Ձեր երեխաների համար, նվիրեք նրանց այս հրաշալի գիրքը:

Մեկնաբանություններ

ՍիրԷլի հաճախորդ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ էքսպրես առաքման ծառայությունը հասանելի կլինի վաղը՝ առավոտյան ժամը 10:00-ից սկսած։
Շարունակել