s
Ամանորյա փուչիկ
Ամանորյա փուչիկ (1)

Ամանորյա փուչիկ

400 դր.500 դր.

120 - 150 բոնուս

Նվիրեք այս փուչիկները Ձեր ընկերներին, հարազատներին, Ձեզ ծանոթ և անծանոթ մարդկանց՝ անկախ տարիքից և սեռից՝ վերածելով նրանց Ամանորն իսկական հեքիաթի:

Այս փուչիկները տոնական տրամադրություն կհաղորդեն Ամանորին բոլոր բոլորին :)


Մաքրել
SKU: 2218 Categories: ,
Լիցքավորում

Չփչված, Օդով լցված

Նվիրեք այս փուչիկները Ձեր ընկերներին, հարազատներին, Ձեզ ծանոթ և անծանոթ մարդկանց՝ անկախ տարիքից և սեռից՝ վերածելով նրանց Ամանորն իսկական հեքիաթի:

Այս փուչիկները տոնական տրամադրություն կհաղորդեն Ամանորին բոլոր բոլորին :)

Մեկնաբանություններ