s
«Մանկական ոտնահետքեր» - մեքենայի նախազգուշացնող նշան
«Մանկական ոտնահետքեր» - մեքենայի նախազգուշացնող նշան (1)«Մանկական ոտնահետքեր» - մեքենայի նախազգուշացնող նշան (2)

«Մանկական ոտնահետքեր» – մեքենայի նախազգուշացնող նշան

1,200 դր.

360 բոնուս

Ձեր փոքրիկն այսուհետ կարող է հանգիստ երթևեկել Ձեր մեքենայով, քանի որ մեր թիմն առաջարկում է նրա անվտանգությունն ապահովելու մի հիանալի միջոց։

Փակցրե՛ք այս նախազգուշացնող նշանը Ձեր մեքենային և հանգիստ տեղափոխե՛ք Ձեր փոքրիկին։

Այս ինքնակպչունը կարող եք նվիրել Ձեր բոլոր այն ծանոթ վարորդներին, ովքեր արդեն ծնող են։

Իսկ նրանց, ովքեր կարոտել են իրենց մանկությունը, առաջարկում ենք նվիրել այս նշանը հենց իրենց ծնողներին։

Վստահ եղեք դրանից հետո նրանց մեքենայում Դուք Ձեզ նորից մանուկ կզգաք և կընկնեք հիշողությունների գիրկը։

Ինքնակպչունները պատրաստված են բարձրակարգ օրակալից։

Առկա է

Չափ (սմ)

14 x 12,5

Նյութ

Օրակալ

Ձեր փոքրիկն այսուհետ կարող է հանգիստ երթևեկել Ձեր մեքենայով, քանի որ մեր թիմն առաջարկում է նրա անվտանգությունն ապահովելու մի հիանալի միջոց։

Փակցրե՛ք այս նախազգուշացնող նշանը Ձեր մեքենային և հանգիստ տեղափոխե՛ք Ձեր փոքրիկին։

Այս ինքնակպչունը կարող եք նվիրել Ձեր բոլոր այն ծանոթ վարորդներին, ովքեր արդեն ծնող են։

Իսկ նրանց, ովքեր կարոտել են իրենց մանկությունը, առաջարկում ենք նվիրել այս նշանը հենց իրենց ծնողներին։

Վստահ եղեք դրանից հետո նրանց մեքենայում Դուք Ձեզ նորից մանուկ կզգաք և կընկնեք հիշողությունների գիրկը։

Ինքնակպչունները պատրաստված են բարձրակարգ օրակալից։

Մեկնաբանություններ

ՍիրԷլի հաճախորդ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Ձեր պատվերը կմշակվի`
հետո

Մենք աշխատում ենք ամեն օր` ժամը 10:00-20:00-ը, բացի կիրակի օրերից:
Շարունակել