s
Բաժակ - Ֆոտոխցիկ
Բաժակ - Ֆոտոխցիկ (1)Բաժակ - Ֆոտոխցիկ (2)Բաժակ - Ֆոտոխցիկ (3)

Բաժակ – Ֆոտոխցիկ

7,900 դր.

2,370 բոնուս

Եթե չգիտեք՝ ինչ նվիրել Ձեր լուսանկարիչ ընկերոջը, ապա Ֆոտոխցիկի կրկնօրինակմամբ այս բաժակը հրաշալի նվեր կլինի նրա համար:

Արժե նկարահանումից առաջ փոքր-ինչ տաքանալ:)

Ինքնատիպ նվեր միայն ինքնատիպ մարդկանց համար…

Առկա է

Նյութ

Կերամիկա

Եթե չգիտեք՝ ինչ նվիրել Ձեր լուսանկարիչ ընկերոջը, ապա Ֆոտոխցիկի կրկնօրինակմամբ այս բաժակը հրաշալի նվեր կլինի նրա համար:

Արժե նկարահանումից առաջ փոքր-ինչ տաքանալ:)

Ինքնատիպ նվեր միայն ինքնատիպ մարդկանց համար…

Մեկնաբանություններ

ՍիրԷլի հաճախորդ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Ձեր պատվերը կմշակվի`
հետո

Մենք աշխատում ենք ամեն օր` ժամը 10:00-20:00-ը, բացի կիրակի օրերից:
Շարունակել