s
Թերմոս - Կենդանիներ
Թերմոս - Կենդանիներ (1)Թերմոս - Կենդանիներ (2)Թերմոս - Կենդանիներ (3)Թերմոս - Կենդանիներ (4)Թերմոս - Կենդանիներ (5)

Թերմոս – Կենդանիներ

6,900 դր.

2070 բոնուս

Կենդանիների տեսքով մանկական թերմոսն ունի երկշերտ կառուցվածք, որը թույլ կտա օգտվել թերմոսից նույնիսկ բարձ կամ ցածր ջերմաստիճանի խմիչքի դեպքում։ Իսկ ներքին մետաղյա պատի շնորհիվ Ձեր երեխաները կկարողանան վայելել թեյը եւ այլ տաք ու սառն ըմպելիքները մինչեւ 3 ժամ։

Հիանալի նվեր կլինի կենդանասեր երեխաների համար :)


Մաքրել
Նյութ

Պլաստիկ, Էկոլոգիապես մաքուր մետաղ

Տարողություն

220մլ

Կենդանիների տեսքով մանկական թերմոսն ունի երկշերտ կառուցվածք, որը թույլ կտա օգտվել թերմոսից նույնիսկ բարձ կամ ցածր ջերմաստիճանի խմիչքի դեպքում։ Իսկ ներքին մետաղյա պատի շնորհիվ Ձեր երեխաները կկարողանան վայելել թեյը եւ այլ տաք ու սառն ըմպելիքները մինչեւ 3 ժամ։

Հիանալի նվեր կլինի կենդանասեր երեխաների համար :)

Մեկնաբանություններ