s
Պես-Պես գունազարդման քարտեզ
Պես-Պես գունազարդման քարտեզ (1)Պես-Պես գունազարդման քարտեզ (2)Պես-Պես գունազարդման քարտեզ (3)Պես-Պես գունազարդման քարտեզ (4)

Պես-Պես գունազարդման քարտեզ

9,000 դր.

2,700 բոնուս

Գունավորի՛ր Երևանը քո գույներով, և ճանաչիր Երևանի արձաններն ու շենքերը, ինչպես նաև այնտեղ ապրող մարդկանց։

Այս քարտեզի գեղեցիկ և զվարճալի նկարները զարգացնում են երեխաների և մեծերի ստեղծագործ մտածելակերպը, և օգնում ճանաչել մեր սիրելի քաղաքը։

Առկա է

Չափ

90 X 140 սմ

Գունավորի՛ր Երևանը քո գույներով, և ճանաչիր Երևանի արձաններն ու շենքերը, ինչպես նաև այնտեղ ապրող մարդկանց։

Այս քարտեզի գեղեցիկ և զվարճալի նկարները զարգացնում են երեխաների և մեծերի ստեղծագործ մտածելակերպը, և օգնում ճանաչել մեր սիրելի քաղաքը։

Մեկնաբանություններ