s
Վզնոց - Սրտիկ
Վզնոց - Սրտիկ (1)Վզնոց - Սրտիկ (2)Վզնոց - Սրտիկ (3)Վզնոց - Սրտիկ (4)Վզնոց - Սրտիկ (5)Վզնոց - Սրտիկ (6)

Վզնոց – Սրտիկ

4,900 դր.

1470 բոնուս

Եթե Ձեր սիրէլիին դեռ Ձեր սերը չեք գաղտնազերծել, ապա այժմ իսկական ժամանակն է:)
Այս գեղեցիկ վզնոցն էլ, ի նշան Ձեր սիրո, առաջարկում ենք նվիրել նրան:


Մաքրել
Գույն

Արծաթագույն, Ոսկեգույն

Նյութ

Մետաղյա խառնուրդ

Եթե Ձեր սիրէլիին դեռ Ձեր սերը չեք գաղտնազերծել, ապա այժմ իսկական ժամանակն է:)
Այս գեղեցիկ վզնոցն էլ, ի նշան Ձեր սիրո, առաջարկում ենք նվիրել նրան:

Մեկնաբանություններ