s
Ռետրո ոճի զարթուցիչ
Ռետրո ոճի զարթուցիչ (1)Ռետրո ոճի զարթուցիչ (2)Ռետրո ոճի զարթուցիչ (3)

Ռետրո ոճի զարթուցիչ

3,900 դր.4,900 դր.

1170 - 1470 բոնուս

Ռետրո ոճի մետաղական այս ժամացույց-զարթուցիչը հիանալի նվեր կլնի այն մարդկանց, ովքեր առավոտյան սիրում են երկար քնել:

Զարթուցիչը քնից կհանի անգամ ամենաքնկոտ մարդուն:

Այս նվերն անտարբեր չի թողնի և ոչ ոքի:)


Մաքրել
Չափ

Մեծ, Փոքր

Նյութ

Մետաղ

Ռետրո ոճի մետաղական այս ժամացույց-զարթուցիչը հիանալի նվեր կլնի այն մարդկանց, ովքեր առավոտյան սիրում են երկար քնել:

Զարթուցիչը քնից կհանի անգամ ամենաքնկոտ մարդուն:

Այս նվերն անտարբեր չի թողնի և ոչ ոքի:)

Մեկնաբանություններ

ՍիրԷլի հաճախորդ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Ձեր պատվերը կմշակվի`
հետո

Մենք աշխատում ենք ամեն օր` ժամը 10:00-20:00-ը, բացի կիրակի օրերից:
Շարունակել