s

Հետաքրքիր է իմանալ

Փղերի հղիության տևողությունն ամենաերկարն է բոլոր կենդանիների մեջ. այն տևում է 22 ամիս, իսկ նորածինը կշռում է ավելի քան 110կգ: